PK00052 - MIẾNG NẠM GUITAR

Giá: 20.000₫
- +

Mô tả

MIẾNG DÁN TRỐNG TRẦY CHO CÁC ĐIỆU QUẠT THÊM TỰ TIN HƠN