PK00059 - MỎ TRỐNG ĐƠN

Hotline: 18009249

Mô tả

PHỤ KIỆN CẦN THIẾT CHO TRỐNG JAZZ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC ĐIỆU TRỐNG CHACHACHA, RUMBA,... ÂM THANH TRONG TRẺO, VANG XA